Leszek Balcerowicz - studia

Dzieciństwo

Studia

Praca

Solidarność 1980-81

Po stanie wojennym

Okrągły Stół

"Plan Balcerowicza"

Pierwszy rok: 1990

Rząd Bieleckiego

 
Warszawski SGPiS był najlepszą w kraju szkołą ekonomiczną. Jest oczywiście prawdą, że prowadzono na niej całe mnóstwo zajęć związanych w ten czy inny sposób z socjalizmem i komunizmem. Jednakże dawała one podstawy do dalszego rozwoju. Poza tym istniał również przedmiot poświęcony ekonomii zgniłego kapitalizmu. Po odrzuceniu ideologii można było z niego wycisnąć sporą dozę informacji.

W trakcie studiów Leszek Balcerowicz nie zarzucił treningów sportowych, kontynuując je pod czujnym okiem Henryka Gralewskiego z AZS-u. Jednym z jego sukcesów było pierwsze miejsce w biegu na 1500 metrów, który odbył się 24 kwietnia 1966 roku podczas 39 Przełajowych Mistrzostw Polski w Otwocku.

Po pierwszym roku studiów Balcerowicz należał do najlepszych studentów SGPiS, co zaowocowało podwyższonym stypendium i... okularami. Kolejne trzy lata mieszkał na stancji wraz z siostrą Ewą, ówczesną studentką medycyny. Rozpoczął zarabianie własnych pieniędzy oprowadzając wycieczki niemieckie - dzięki czemu przy okazji szlifował język. W 1967 roku wyjechał również na dwa tygodnie do jednej z lipskich drukarń. Spośród uczelnianych zajęć nie cierpiał jedynie studium wojskowego, które uważał za kompletny idiotyzm i stratę czasu.

Na trzecim roku wyjechał na wakacje do Egiptu, którym się zafascynował. Znalazło to wyraz w temacie pracy magisterskiej ("Rozwój przemysłu w Zjednoczonej Republice Arabskiej [Egipcie]"). Zajął się w niej okresem 1952-1967 i wykazał tam zarówno wzrost uprzemysłowienia kraju jak i minusy: zdławienie prywatnych przedsiębiorstw, długi zagraniczne i nie kontrolowaną inflację. Pracę obronił 23 czerwca 1970 roku.

W trakcie studiów wstąpił do Zrzeszenia Studentów Polskich, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wydziałowej. Mniej więcej wtedy zrezygnował z myśli o karierze dziennikarskiej. Postanowił pracować na uczelni, w czym pomógł mu najlepszy referat na II Międzynarodowym Seminarium "Handel Wschód-Zachód" (1969).

W czerwcu 1969 roku Leszek Balcerowicz złożył akces do PZPR, gdzie został przyjęty po stażu kandydackim w maju 1970 roku. Oto jak opisywał swoje motywy: "To była kombinacja co najmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze miałem przekonanie, że mimo predyspozycji do pracy badawczej będę dyskryminowany na uczelni, jeśli w odróżnieniu od większości naukowców z mojego wydziału nie będę należał do partii. Po drugie charakteryzowałem się sporą naiwnością, sądziłem bowiem, że będę mógł przyłożyć rękę do wykonania manewru usprawniającego polską gospodarkę w ramach istniejących ograniczeń ustrojowych. Nadzieję tę żywiłem zresztą do grudnia 1981 r."

Pierwszą żoną Leszka Balcerowicza była szkolna koleżanka jego siostry: Maryla Kitschke. Wzięli ślub w czerwcu 1972 roku. Później Balcerowicz stwierdzał w wywiadach, że małżeństwo to nie przetrwało próby czasu. Gdy rodził mu się pierwszy syn Maciek, Leszek Balcerowicz uzupełniał studia ekonomiczne w nowojorskim St. John's University.

Roczny pobyt w USA dał mu szansę zetknięcia się z prawdziwą ekonomią i jednocześnie doszlifowania języka angloamerykańskiego. W ciągu półtora roku udało mu się przerobić kurs uniwersytecki i uzyskać tytuł M.B.A. (Master in Business Administration). Przy tej okazji zebrał materiały do swojej pracy doktorskiej pt. "Koszty przedsięwzięć innowacyjnych", którą obronił w SGPiS 26 marca 1975 r. Wersja książkowa została przerobiona w 80 procentach, zaproponowano mu wówczas potraktowanie jej za pracę habilitacyjną. Zdecydowanie odmówił - czego później żałował.

Jesienią tego roku poznał studentkę czwartego roku SGPiS Ewę Delawską. W styczniu 1976 roku otrzymał z puli uczelnianej trzypokojowe mieszkanie (50 metrów), zaś 3 listopada 1977 r. ożenił się z Ewą.

Następna strona > > >

 


Wirtualia.pl