Leszek Balcerowicz - dzieciństwo

Dzieciństwo

Studia

Praca

Solidarność 1980-81

Po stanie wojennym

Okrągły Stół

"Plan Balcerowicza"

Pierwszy rok: 1990

Rząd Bieleckiego

 
Geniusz ekonomiczny czy Mengele polskiej gospodarki? Na to pytanie nie można autorytatywnie odpowiedzieć: każdy wolny obywatel demokratycznej Polski ma prawo (jeszcze) do posiadania i wygłaszania wszelkich poglądów politycznych. Należy jednak pamiętać, że Leszek Balcerowicz jest najnormalniejszym w świecie człowiekiem, który musiał się urodzić, dorastać, uczyć...

Leszek Henryk Balcerowicz urodził się 19 stycznia 1947 roku w Szpetalu Dolnym. Pierwsze trzy lata dzieciństwa spędził w Lipnie (tym samym, w którym urodziła się Apolonia Chałupiec, bardziej znana jako Pola Negri). W 1949 urodziła się jego pierwsza siostra Ewa, w 1951 dołączyła do rodziny Krystyna.

W 1949 roku Balcerowiczowie przeprowadzili się do Torunia, na ul. Kościuszki. Miała ona charakter podmiejski, nie dziwiło więc to, że rodzina hodowała krowy, świnie i ptactwo...

Leszek nauczył się czytać w wieku czterech lat, kilka lat później - gdy rówieśnicy dopiero sylabizowali zdania - zaczytywał się już w powieściach Coopera i Maya. Już wtedy jego usposobienie nie było zbyt towarzyskie, wydawał się samotnikiem. Jego największymi przyjaciółmi były książki.

Z biegiem lat sytuacja finansowa rodziny poprawiała się: zaczęli hodować srebrne lisy i dużą ilość kur niosek. Rozpoczęli budowę domu jednorodzinnego w Ciechocinku. Było to powodem pierwszego zetknięcia się Leszka Balcerowicza z ohydą systemu komunistycznego. W związku z budową uznano bowiem, że jego ojciec zajmuje się działalnością przestępczą i został aresztowany. Zwolniono go z braku dowodów, zadowalając się zakazem opuszczania miasta. Gdy willa była już gotowa, próbowano wprowadzić do niej jednego z komunistycznych kacyków Ciechocinka. Ojciec Leszka był jednak szybszy i wynajął dom na ośrodek wczasowy dla jednego z przedsiębiorstw państwowych.

W piątej klasie podstawówki Leszek zajął się sportem: skokami wzwyż, trójskokiem, rzucaniem kulą itp. W 1962 roku podczas jednego z międzyszkolnych mitingów piętnastoletniego Leszka wypatrzył Henryk Polakowski z Kolejowego Klubu Sportowego "Pomorzanin". Jako uczeń II LO w Toruniu Leszek rozpoczął regularne treningi klubowe.

Sport nie przeszkadzał przyszłemu wicepremierowi w nauce. Był jednym z najlepszych uczniów w szkole, po maturze mógł pochwalić się znajomością trzech języków: niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Zastanawiając się nad dalszą drogą życiową Leszek Balcerowicz postanowił ukończyć dziennikarstwo ze specjalnością korespondenta zagranicznego. Wówczas jednak były to studia podyplomowe. Jako podkład wybrał Wydział Handlu Zagranicznego w warszawskiej SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Następna strona > > >

 


Wirtualia.pl